"Техно-Консулт 2000" ЕООД | Строителство, София

гр. София, ул.Тодорини Кукли, №5

konsult2000.com

Брой преглеждания на фирмата: 4364

Газификация на обекти, ОВ инсталации, основен ремонт и поддържане на парни и водогрейни котли. Инженеринг, монтаж, ремонт и сервиз на технологично, топлотехническо, електро и енергийно оборудване. Изпълнение на СМР на промишлени и граждански обекти. Изработка и монтаж на метални конструкции. Газификация Газопроводи "Техно-консулт 2000"ЕООД изгражда: -Газопроводи за високо и ниско ... Виж повече
УСЛУГИ > ГАЗИФИКАЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ > "Техно-Консулт 2000" ЕООД | Строителство, София

Описание

Газификация на обекти, ОВ инсталации, основен ремонт и поддържане на парни и водогрейни котли. Инженеринг, монтаж, ремонт и сервиз на технологично, топлотехническо, електро и енергийно оборудване. Изпълнение на СМР на промишлени и граждански обекти. Изработка и монтаж на метални конструкции.

 

Газификация

  • Газопроводи

„Техно-консулт 2000”ЕООД изгражда: -Газопроводи за високо и ниско налягане и съоръженията към тях -Газификация на населени места

„Техно-консулт 2000”ЕООД участва успешно в изграждането на газоразпределителните мрежи от проект Тракия газ, стартирал на 18.02.2005 г. с издаването на лицензии на „Ситигаз България”АД от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, за обществените услуги разпределение на природен газ и обществено снабдяване с природен газ. Положени са десетки километри газопровод за газоснабдяването на Общините Пловдив, Септември, Стамболийски и

Прочети повече