"ТИ КЮ ВИ БЪЛГАРИЯ" | Сертификация и предварителна оценка, Белослав

гр. Белослав, ул. Авджи Сава, №23

Брой преглеждания на фирмата: 1223

Фирмата се занимава със сертификация, предварителна оценка и анализи, маркетингово представителство и международно акредитирана система за управление на качеството, храните, околното среда, безопасността, сигурността и социалната отговорност, предлага акредитирана сертификация по международните стандарти чрез Международно Акредитирано тяло, поддръжка на сертифицирани системи, извършва одити според плана за одит по корпоративни, фирмени, ... Виж повече
ДРУГИ > ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ И ОЦЕНКИ > "ТИ КЮ ВИ БЪЛГАРИЯ" | Сертификация и предварителна оценка, Белослав

Описание

Фирмата се занимава със сертификация, предварителна оценка и анализи, маркетингово представителство и международно акредитирана система за управление на качеството, храните, околното среда, безопасността, сигурността и социалната отговорност, предлага акредитирана сертификация по международните стандарти чрез Международно Акредитирано тяло, поддръжка на сертифицирани системи, извършва одити според плана за одит по корпоративни, фирмени, секторни стандарти, обучение под формата на курсове за вътрешни и водещи одитори по стандарти за управление и други професионални курсове; сделки с интелектуална собственост, както и други сделки, разрешени от закона.