ТОТЕМА EООД - Енергийни съоръжения, София

София, ул. Козлодуй 14

www.totema-bg.com

Брой преглеждания на фирмата: 3792

"ТОТЕМА" EООД е частна инженерингова компания с повече от 45-годишен опит, специализирана в проучване, разработване и внедряване на нови технологични решения за енергийни съоръжения, модернизация, реконструкция и рехабилитация на енергийни мощности в България и чужбина. Осъществената специализация е част от процеса на обединяване на опита и компетенциите между дъщерните дружества ... Виж повече
УСЛУГИ > ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ > ТОТЕМА EООД - Енергийни съоръжения, София

Описание

„ТОТЕМА” EООД е частна инженерингова компания с повече от 45-годишен опит, специализирана в проучване, разработване и внедряване на нови технологични решения за енергийни съоръжения, модернизация, реконструкция и рехабилитация на енергийни мощности в България и чужбина. Осъществената специализация е част от процеса на обединяване на опита и компетенциите между дъщерните дружества на „Енергоремонт холдинг” АД. Тя е част от структурата на холдинга и при реализация на различни големи и сложни проекти използва техническия и кадрови потенциал на дружествата.

„ТОТЕМА” ЕООД разполага с висококвалифицирани и опитни специалисти, които решават проблеми, свързани с емисиите на серни и азотни окиси и на пепел при горивните процеси, износване и корозия на нагревни повръхности, удължаване на живота на остарялото енергично оборудване и повишаване на ефективността на горивния процес на котлите в ТЕЦ. Предложените нови решения намаляват

Прочети повече