TPA Horwath - Консултантски услуги, София

София, ул. Г. С. Раковски 128

www.tpa-horwath.bg

Брой преглеждания на фирмата: 4979

TPA Horwath е една от водещите консултантски компании в областта на данъците и одита в Централна и Югоизточна Европа. TPA Horwath Group има офиси в единадесет страни: Албания, Австрия, България, Хърватия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Чехия и Унгария и около 1000 служители. Нашите услуги включват одит, счетоводство, данъчни и ... Виж повече
УСЛУГИ > КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ > TPA Horwath - Консултантски услуги, София

Описание

TPA Horwath е една от водещите консултантски компании в областта на данъците и одита в Централна и Югоизточна Европа. TPA Horwath Group има офиси в единадесет страни: Албания, Австрия, България, Хърватия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Чехия и Унгария и около 1000 служители.

Нашите услуги включват одит, счетоводство, данъчни и правни консултации, бизнес консултиране. 

Специалистите от TPA Horwath имат задълбочени познания и са особено компетентни в областта на учредяването на компании, реорганизация на дружества и правоприемници, организация на правни форми, както и в трудовото и социално-осигурително право.