Трак-Топ - Рецикъл ЕООД | УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ДЕМОНТАЖИ СОФИЯ

гр.София, бул. „Прага“ 26, ет. 2 ап. 4

ttr-bg.com/

Брой преглеждания на фирмата: 3659

Фирмата ни "Трак-Топ - Рецикъл" ЕООД е с основен предмет на дейност събиране и депониране на строителни, битови и опасни отпадъци, която дейност упражняваме от месец октомври 2006 г.Намира се в град София, булевард "Прага" 26, ет. 2 ап. 4. Притежаваме необходимите документи регламентиращи дейността ни според Закона за Управление ... Виж повече
ТРАНСПОРТ > РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ > Трак-Топ - Рецикъл ЕООД | УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ДЕМОНТАЖИ СОФИЯ

Описание

Фирмата ни „Трак-Топ - Рецикъл” ЕООД е с основен предмет на дейност събиране и депониране на строителни, битови и опасни отпадъци, която дейност упражняваме от месец октомври 2006 г.Намира се в град София, булевард „Прага“ 26, ет. 2 ап. 4. Притежаваме необходимите документи регламентиращи дейността ни според Закона за Управление на Отпадъците. От 2009 г. притежаваме лиценз за извършване на дейности с опасни отпадъци. В предметът на дейност на фирмата се включват унищожаване на архиви, събаряне на сгради и други дейности свързани с управление на отпадъци.Можете да се свържете с фирмата на телефон 088 985 0565.