"ТРАНС МЕТАЛ" ООД | търговия на едро с отпадъци и скрап, Монтана

гр. Монтана, ул. Диана

Брой преглеждания на фирмата: 5526

ТРАНС МЕТАЛ ООД е дружество с ограничена отговорност, което се намира на територията на град Монтана. Фирмата се занимава с търговия на едро с отпадъци и скрап и притежава пунктове за изкупуване на вторични суровини, както и съхранение и транспорт на : - Метални отпадъци, - Отпадъчно стъкло, - Твърд ... Виж повече
УСЛУГИ > ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ > "ТРАНС МЕТАЛ" ООД | търговия на едро с отпадъци и скрап, Монтана

Описание

ТРАНС МЕТАЛ ООД е дружество с ограничена отговорност, което се намира на територията на град Монтана. Фирмата се занимава с търговия на едро с отпадъци и скрап и притежава пунктове за изкупуване на вторични суровини, както и съхранение и транспорт на :
- Метални отпадъци,
- Отпадъчно стъкло,
- Твърд цинк,
- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали,
- Прах и частици от черни метали,
- Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали,
- Излезли от употреба превозни средства,
- Излезли от употреба гуми,
- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
- Текстилни материали