ЦАСД - Църква на адвентистите от Седмия ден

София, ул. Цветан Минков 11

www.sdabg.org

Брой преглеждания на фирмата: 3865

МИСИЯ Мисията на Църквата на адвентистите от седмия ден е да провъзгласява вечното евангелие на всички хора в контекста на Тройната ангелска вест от Откровение 14:6-12. Исусовото поръчение ни задължава да водим хората до приемане на Исус като техен личен спасител и до присъединяване към Неговата църква, както и да ... Виж повече
ДРУГИ > РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ХРАМОВЕ > ЦАСД - Църква на адвентистите от Седмия ден

Описание

МИСИЯ Мисията на Църквата на адвентистите от седмия ден е да провъзгласява вечното евангелие на всички хора в контекста на Тройната ангелска вест от Откровение 14:6-12. Исусовото поръчение ни задължава да водим хората до приемане на Исус като техен личен спасител и до присъединяване към Неговата църква, както и да ги подготвя за скорошното Му завръщане. Това е основата на църковната мисия. Тя се постига чрез проповядване, обучение и служба за поддържане на здравето. Църквата на адвентистите от Седмия ден е общество от вярващи християни, които изповядват Исус Христос като техен Господ и Спасител. Църквата е приемник на Божия народ от старозаветните времена и изявява вечните Божии истини в нашето време. Църквата е Божието семейство на земята, общество от осиновени от Бога хора, имащи за цел да запознаят всички с техния Създател. Църквата приема всеки един, който изповяда своята вяра в Христос и приема библейските учения. ОРГАНИЗАЦИЯ Църквата на адвентистите от Седмия
Прочети повече