Център за професионално обучение Зорница, Бургас

Бургас, Жилищен комплекс Зорница

www.uc-zornica-burgas.com

Брой преглеждания на фирмата: 4885

ЦПО към Учебен център "Зорница" ЕООД - Бургас е правоприемник на създадения през 1974 година "Базов професионален учебен център" към "Строително-монтажен комбинат" - Бургас. Професионалният учебен център (ПУЦ) се специализира в квалификацията и преквалификацията на изпълнителски кадри, специалисти и ръководители. УЦ "Зорница" има дългогодишен опит в организацията и провеждането на ... Виж повече
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА > ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ > Център за професионално обучение Зорница, Бургас

Описание

ЦПО към Учебен център “Зорница” ЕООД - Бургас е правоприемник на създадения през 1974 година “Базов професионален учебен център” към “Строително-монтажен комбинат” - Бургас. Професионалният учебен център (ПУЦ) се специализира в квалификацията и преквалификацията на изпълнителски кадри, специалисти и ръководители. 

УЦ “Зорница” има дългогодишен опит в организацията и провеждането на професионални и специализирани курсове за работници и специалисти. 

Специалности:
- всички видове строителни специалности;
- електро- и газозаварчици; заварчици в защитна газова среда (СО2 или аргон);
- електро- и мотокаристи; кранисти на автомобилни, мостови и кулакранове;
- огняри, котляри и компресористи;
- машинисти на подвижни работни площадки (автомоб. подемници и вишки);
- машинисти на строителни машини (б

Прочети повече