Център за социални дейности Ангелови, София

София, ул. Петър Парчевич

www.socialangel.bg

Брой преглеждания на фирмата: 4859

"Център за социални дейности Ангелови" с регистрация в АСП № 1247-01, 1247-02 и 1247-03 от 26.07.2013г е организация, която предоставя комплекс от специфични услуги, подпомагащи грижите за възрастни, болни и хора с увреждания в тяхната обичайна домашна среда и/или по време на престоя им в лечебно заведение. Дейността ни е ... Виж повече
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ > ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА > Център за социални дейности Ангелови, София

Описание

„Център за социални дейности Ангелови” с регистрация в АСП № 1247-01, 1247-02 и 1247-03 от 26.07.2013г е организация, която предоставя комплекс от специфични услуги, подпомагащи грижите за възрастни, болни и хора с увреждания в тяхната обичайна домашна среда и/или по време на престоя им в лечебно заведение. Дейността ни е насочена и към подкрепа на семействата в посока – консултиране при възникване на нова ситуация, информиране за възможностите за бързо и ефективно ориентиране в здравната и социална система, подобряване цялостната грижа за пациента, психологическа подкрепа. Основна наша цел е да подпомагаме подобряването на качеството и стандарта на живот на хората, които поради здравословни проблеми и проблеми на развитието попадат в социална изолация, както и да намалим натоварването върху близките и роднините им. Центърът предоставя услуги, насочени към преодоляване на проблеми в развитието на децата. Разполагаме с обособен кабинет за логопедична и психологична

Прочети повече