"Унитрейд Бг" | Разделно събиране и предаване на отпадъци, София

гр.Божурище Индустриална Зона

www.unitradebg.com

Брой преглеждания на фирмата: 4685

Ние осигуряваме възможност на отговорния бизнес да изпълни задълженията си за разделно събиране и предаване за преработване на отпадъците. Ние сме готови да предложим решения за екологосъобразно събиране на: - Хартия, картон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци; - Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и ... Виж повече
УСЛУГИ > РЕЦИКЛИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ > "Унитрейд Бг" | Разделно събиране и предаване на отпадъци, София

Описание

Ние осигуряваме възможност на отговорния бизнес да изпълни задълженията си за разделно събиране и предаване за преработване на отпадъците. Ние сме готови да предложим решения за екологосъобразно събиране на: - Хартия, картон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци; - Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и вид съдове и извозвавнето им в удобно време по предварително съгласуван график. Имаме възможност за осигуряване на различни по вид контейнери за събиране на отпадци. Наименование и правен статут: “Унитрейд–БГ” ООД Основаване: “Унитрейд–БГ” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Софийски градски съд по ф.д. №9910/1999г. Адрес на управление: 1280 Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" 131 Седалище: 2227 Божурище, Индустриална зона Основна дейност: Основната дейност на “Унитрейд–БГ” ООД е изграждане на системи за управление на опадъци, включващи събиране, вр

Прочети повече