"ВАЙТА ПРО" АД | Консултантска и инвестиционна дейност, София

гр. София, пл. Журналист, ул. Цанко Церковски, №26

Брой преглеждания на фирмата: 4695

Компанията се развива на пазара с извършването на консултантска и инвестиционна дейност. За изпълнението на горепосочените услуги, дружеството разполага с екип от специализирани кадри, притежаващи амбиция и нужните квалификации, и умения. ВАЙТА ПРО АД е новосъздадена компания, която с усърдна работа и коректно отношение печели дългосрочни клиенти и партньори! Заповядайте! Виж повече
УСЛУГИ > КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ > "ВАЙТА ПРО" АД | Консултантска и инвестиционна дейност, София

Описание

Компанията се развива на пазара с извършването на консултантска и инвестиционна дейност. За изпълнението на горепосочените услуги, дружеството разполага с екип от специализирани кадри, притежаващи амбиция и нужните квалификации, и умения. ВАЙТА ПРО АД е новосъздадена компания, която с усърдна работа и коректно отношение печели дългосрочни клиенти и партньори! Заповядайте!