Виа Дизайн ЕООД - Инвестиционни проекти за пътна инфраструктура, Бургас

Бургас, бул. Стефан Стамболов 120

Брой преглеждания на фирмата: 3701

Основната дейност на фирма ВИА ДИЗАЙН ЕООД е свързана с: > Инвестиционни проекти за пътна инфраструктура - всички фази за проектиране > Проектите по част пътна (пътища и улици) > Организация на движението, временна организация и безопасност на движението, конструктивна, геодезия и други се разработват от правоспособни проектанти и съгласно ...Виж повече
СТРОИТЕЛСТВО > СТРОИТЕЛСТВО - ПЪТНО > Виа Дизайн ЕООД - Инвестиционни проекти за пътна инфраструктура, Бургас

Описание

Основната дейност на фирма ВИА ДИЗАЙН ЕООД е свързана с: > Инвестиционни проекти за пътна инфраструктура - всички фази за проектиране > Проектите по част пътна (пътища и улици) > Организация на движението, временна организация и безопасност на движението, конструктивна, геодезия и други се разработват от правоспособни проектанти и съгласно действащата нормативна база и изискванията на възложителя в обхват и съдържание за издаване на разрешение за строеж. > Изготвяне на комуникационно-транспортни планове за обекти и имоти с цел промяна на статута на земеделски земи и допускане до ПУП. > Прединвестиционни проучвания. > Аворски надзор и инвеститорски контрол.