ВУЗФ | Висше училище, София

гр. София, ж.к. "Овча купел", ул."Гусла" №1

vuzf.bg

Брой преглеждания на фирмата: 3608

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е частнa образователна институция. То е открито с решение на 39-то Народно събрание от 25.07.2002 г. и обучава студенти в бакалавърската и магистърската степен по специалности от професионалното направление "Икономика". Част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява съвместно с университета ... Виж повече
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА > ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ > ВУЗФ | Висше училище, София

Описание

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е  частнa  образователна институция. То е открито с решение на 39-то Народно събрание от 25.07.2002 г.  и  обучава  студенти в бакалавърската и магистърската степен по специалности от професионалното направление "Икономика". Част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява съвместно с университета в Шефилд или в партьорство с Института за предприемачи на Сиско, Интертек, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и медийната акдемия "Българион".

Висшето училище е получило институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване (НАОА) с Протокол № 11 от 27.03.2008 г. и програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" от Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА с протокол № 103 от 09.06.2009 г., за срок от шес

Прочети повече