Върховен Административен Съд, София

София, бул. Александър Стамболийски 18

www.sac.government.bg

Брой преглеждания на фирмата: 5405

Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. Върховният административен съд разглежда жалби и протести срещу актове на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър - председателите, министри, ръководители на други ведомства, непосредствено подчинени на Министерския съвет, актове на Висшия съдебен съвет, актове ... Виж повече
ДРУГИ > АДМИНИСТРАЦИИ > Върховен Административен Съд, София

Описание

Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

Върховният административен съд разглежда жалби и протести срещу актове на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър - председателите, министри, ръководители на други ведомства, непосредствено подчинени на Министерския съвет, актове на Висшия съдебен съвет, актове на Българската народна банка, актове на областните управители, както и други актове, посочени в закон; произнася се по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове; проверява като касационна инстанция съдебни актове, постановени по административни дела и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.