ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФРОНТПЕЙДЖА И ТЕКСТА В НЕГО

По-голямата част от уеб сайтове, не поставят текст на фронпейнджа си от гледна точка на изгледа, който ще придобият. Като имайте предвид, че това пречи на процеса на оптимизиране. В случай че съдържанието на началната Ви страница е единствено от снимки, трябва да знаете, че Google не го възприема.   От  Скай Прайм Оптимизейшън  желаем да Ви уточним, че текстът, който е поставен във фронтпейджа, има най-голяма тежест. Поради тази причина е задължително да обърнете по-голямо внимание на него, когато го пишете.