ДРУГИ САЙТОВЕ, ЧРЕЗ КОИТО ДА ИЗВЪРШВАМЕ ПРОВЕРКА ЗА ВХОДЯЩИ ЛИНКОВЕ

За извършването на проверката може да се възползвате и от сайтовете  www.ahrefs.com  и  www.majesticseo.com. Те не са безплатни, но имате възможността преди да инвестирате в тях да бъдат тествани. От тях получавате полезна информация за това какви ключови думи или фрази са използвани във входящите линкове към конкурентите Ви, дали те са DoFolloW или NoFollow, дали представляват само снимки и/или текст и още много полезни данни, които ще Ви помогнат по-лесно да си изготвите план за допълнително подобряване на уеб сайта Ви.   Sky Prime - sky-prime.com