КАК СЕ ПОСТАВЯТ ПОВЕЧЕ ЛИНКОВЕ НА ЕДНА СТРАНИЦА В УЕБ САЙТА НИ, КОИТО ДА ПРЕПРАЩАТ КЪМ ДРУГА СТРАНИЦА В НЕГО ?

От съществена важност е да знаете, че ако сте поставили повече от един текстов линк в конкретна страница, който да препраща към друга в платформата Ви, Google ще вземе под внимание само първия. Същото се отнася и за употребата на линкавете, които са единствено от  изображения.     Ако въпреки това имате намерения да използвате две препратки от една страница към друга и очаквате те да бъдат възприети от Google, ние от  Скай Прайм Оптимизейшън  Ви препоръчваме, едната препратка да е във формата на изображение, а другата да бъде текстова.