КАКЪВ Е ДОПУСТИМИЯТ РАЗМЕР НА ДАДЕНА СТРАНИЦА В УЕБ САЙТА НИ ?

За нас от Sky Prime е важно да Ви уточним, че платформата и най-вече нейният frontpage трябва да бъдат олекотени до 40KB, което е добре за HTML файла на наличните страници.           Така ще зареждат много по-бързо, като това е едно от основните условия за постигането на по-добри резултати при позиционирането в Google. За тази цел е желателно да ползвате CSS, а в случай че прилагате JavaScript и CSS, ги поставете в отделни файлове. Не е желателно да ги слагате в кода на страницата, в противен случай размерът ѝ ще нарастне.