КАКВИ НЕДОСТАТЪЦИ ИМАТ СЪБДОМЕЙНИТЕ ?

Трябва да знаете, че при употребата на събдомейни има недостатък, който се изразява в това, че се налага да се поставят различни входящи линкове от други платформи.           Ние от Sky Prime в този случай избираме варианта, при който индивидуалните части на уеб сайта ни са поставени в събдиректории, както следва ДОМЕЙНА.bg/събдиректория, а не по този начин subdomain.ДОМЕЙНА.bg.