КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА H1 ?

Желателно е да знаете, че H1 таг не е заглавието(title), което се показва в горната част на Вашия браузър, а е това, което се визуализира над основния текстов материал в страницата, аналогично с дадена статия в журнала.        От  Sky Prime Ви препоръчваме, заглавието на текста да съдържа и започва с ключовите думи или фрази, с които желаете да Ви откриват в търсачката. За него е задължително да използвате H1 тага, a не само да го приложите с болд и по-едър шрифт, защото прилагането на H1 за Google търсачката е от голямо значение. Допуска се употребата на повече от едно h1 заглавия на една страница, но не трябва да се пренасища. Независимо че в съдържанието на страницата може да присъстват само изображения, е наложително да има във всяка страница заглавия с h1 тагове.