Вашето търсене има 2 резултата

РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩАТА

Image for СОУ Свети Паисий Хилендарски, Златица

СОУ Свети Паисий Хилендарски, Златица

Образователното дело в малкия подбалкански град Златица се гордее с дълголетна история. Първите сведения за съществуване на килийно училище са още от 1809г. Четиридесет години по-късно се въвежда взаимоучителната метода, а през 1879г. училището става класно. В началото на миналия век то се именува Народно основно училище „Отец Паисий”. През 2005г се преобразува в Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски”. През следващата учебна година стартира и първият гимназиален випуск – профил технологиен – „Предприемачесто и бизнес”. Наследили от своите предшественици усета за връзка на училището с живота и философията, че бъдещето винаги е свързано с нови идеи, педагозите в Златица работят в съответствие със съвременните изисквания към образованието. В процеса на преобразуване на основното училище в средно е постигнат нов дизайн на учебната среда – не само като модерно оборудване, а преди всичко като нов контекст на взамоотношението учител – ученик.

ЗЛАТИЦА