Отрасъл: ПРОИЗВОДСТВО Подотрасъл: ИЗРАБОТКА НА КУКЛИ