Отрасъл: ТЪРГОВИЯ Подотрасъл: ТЪРГОВИЯ С КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ