ДО КАКВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ КОМПРЕСИЯТА НА ЕДИН УЕБ САЙТ ?

Имайте предвид, че ние от Sky Prime Optimization често правим компресии на сайтовете, които оптимизираме, понеже това намалява размера на HTML кода и спомага за по-бързото им зареждане. Съществуват много формати за компресии, но най-известният и употребяван до този момент е gZip. Не всички, но повечето от хостинг фирмите, предлагат тази опция за добавянето ѝ и от контрол панела на уеб сайта Ви. Допуска се, че дори без значителни промени в кода, компресиите до голяма степен ще увеличат скоростта на зареждане на уеб сайта Ви.

ЗА КАКВО Е НУЖНО КЕШИРАНЕТО НА ДАДЕН УЕБ САЙТ ?

Трябва да знаете, че изпълняващата функция на кеширането е да съхрани съставните части на даден уеб сайт в компютъра на потребителя и в последствие да започне да сваля само наскоро добавено съдържание в платформата. В случай че употребявате Wordpress платформа, във файла wp-config.php може да прибавите define(‘ENABLE_CACHE’, TRUE); или да инсталирате нова приставка като W3 Total Chache. От Sky Prime Optimization желаем да Ви информираме, ако разполагате с нискобюджетна хостинг тарифа, прилагането на тези опции чувствително ще увеличи зареждането на сайта Ви и ще олекоти сървъра, на който е разположен той. Спрямо платформата, която използвате, активирането на кеша става по различни начини.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРАВИЛЕН ЕНКОДИНГ ЗА ЕДИН УЕБ САЙТ И ЗАЩО ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ЕЗИКА ИЗПОЛЗВАН ЗА ПРОГРАМИРАНЕТО МУ ?

От Sky Prime Optimization прилагаме подходящ енкодинг и съответно декларираме програмния език на сайтовете, които оптимизираме. Това е от съществено значение при нас, понеже повечето платформи са на кирилица и е от голяма неoбходимост да се извършат посочените действия за тях. Декларирането на това какъв формат е кодирането на определен уеб сайт е необходимо, понеже при повечето потребители, разполагащи с неподходяща конфигурация на ОС или използващи стара версия на даден браузър, текстовият материал не се визуализира, а се показват единствено редица от символи като ◆◆???◆◆◆?. Както и при изписването на по-особени символи, например € , @ ,* или други сходни на тези - също няма да се показват коректно на страницата Ви. Имайте предвид, че най-известният формат е Utf-8, но напоследък твърде често се забелязва и Windows-1251.

КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ЗА ДОСТЪП ДО ЕДИН УЕБ САЙТ, С ИЛИ БЕЗ WWW ?

Важно е да знаете, че страниците в даден сайт трябва да бъдат достижими само с един уеб адрес, който да включва символите www пред него или те да липсват при изписването му, като например www.ДОМЕЙНА.bg или ДОМЕЙНА.bg. Възможно е обаче, ако не вземете това под внимание, Google да разпредели SEO тежестта на страницата на две отделни страници, а от съществено значение за Вас е това да не се случва, понеже така няма как да натрупате желания рейтинг и ще постигнете половинчати резултати. Ние от Sky Prime Optimization прилагaме 301 redirect за достигането на по-високи таргети и допълнителното улеснение от потребителска гледна точка за по - бърз достъп до платформата.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА НА ЕДИН УЕБ САЙТ И INDEX.HTML ?

Имайте предвид, че фронтпейджът на даден уеб сайт трябва да зарежда, както следва с index.html в края си или без него, но изборът трябва да бъде само един от двата варианта. От Sky Prime Optimization препоръчваме да не се прилага index.html, а да се отстрани с .htaccess. В случай обаче, че началната страница се зарежда и по двата начина, задължително се прилага rel="canonical", с цел да се посочи кой от двата ѝ варианта е каноничната версия. Така, неазвисимо, че ще се зареждат и двете страници, Google ще възприеме една от тях за главна и придобитият рейтинг няма да се раздели по останалите ѝ версии.

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА ИЗПОЛЗВАМЕ РАЗШИРЕНИЯ ЗА СТРАНИЦИТЕ СИ ?

Имайте предвид, че Google не взима под внимание с какво разширение са страниците Ви, като например .php, .html и др. и изoбщо дали имат такова. В случай че в момента изграждате новата си платформа, ние от Sky Prime Optimization Ви съветваме да не прилагате подобен вид разширения. Като имайте предвид, че те не са важни за процеса на оптимизация, но така юзабилитито на Вашия сайт ще бъде по-добро. Ако обаче текущият Ви сайт, разполага с такъв вид разширения, не е необходимо да ги отстранявате, понеже, както казахме, те не са от съществено значение за настоящото му полoжение в търсачката.

КОИ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ URL АДРЕСИ ЗА ДАДЕН УЕБ САЙТ ?

URL адресите, в които се съдържат показатели, указващи на CMS-а каква точно информация да се зарежда в конкретна страница, се наричат динамични. Като например ДОМЕЙНА.bg/service.html?планове=3&услуга=14&вид=2&език=bg. Статични URL адреси са тези, които не се изменят и в тях не се съдържат параметри. Те се визуализират по следния начин - ДОМЕЙНА.bg/URL-на-страницата. От Sky Prime Optimization прилагаме статични URL адреси за уеб сайтoвете, които разработваме, като препоръчваме тяхното използване дори и платформата да е динамична и работата по нея да се извършва с CMS. При положение обаче, че разполагате с динамичен URL е необходимо да запазите в него параметрите му.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕМ ЗА ВЪТРЕШНИТЕ СТРАНИЦИ, ПОСТАВЕНИ ВЪВ ФРОНТПЕЙДЖА ?

Да вземем за пример, че структурата на сайта представлява стълба. Тя трябва да дава възможност чрез използванвто на минимален брой от стъпалата ѝ да се достига до търсеното съдържане от потребителите. Ние от Sky Prime Optimization Ви споделяме, че не е препоръчително да се прекалява с поставянето на вътрешни страници на по-долни позиции във фронтпейджа. Понеже по този начин ще се понижи PageRank-ът, който се предава от по-горните страниците към тях. Освен това има вероятност те да не се индексират от роботите на Google и да не се визуализират в резултатите от търсенията. При такива обстоятелства Ви съветваме URL адресите на вътрешните страници да представляват например ДОМЕЙНА.bg/iphone, а не ДОМЕЙНА.bg/продукти/телефони/нови/Iphone. Също е важно да не забравяте, че при SEO оптимизацията е в сила следното правило - колкото по-опростено, толкова по-добре. Имайки предвид този принцип, е необходимо да направите вътрешните страници на сайта Ви така, че до тях да се достига с минимален брой кликвания от фронтпейджа към тях.