SEO ОПТИМИЗАЦИЯ ОТ Sky Prime Optimization

СЕО - Оптимизацията е подходяща за всички типове бизнес, които вече имат изготвени уеб сайтове или имат информация, свързана с дейността на бизнеса, който развиват, в интернет пространството. Услугата представлява подобряване видимостта на уеб сайта Ви или информацията за Вас в търсачката на Google.bg Eто и какво включва пакетът СEO (search engine optimization): - уникален текстов материал, без ограничение в символите; - уникален банер; - изображения; - видео и аудио материали; - до 40 бр. ключови думи и фрази, свързани с дейността Ви; - добавяне адреси на всички търговски офиси, обекти и магазини на фирмата; - обновяване на вашия уеб сайт или уеб дизайн; *към пакета "SEO" може да бъде включена изработка и поддръжка на facebook страница (не е включено към цената)

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ТОВА КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ТАЙТЪЛА И МЕТА ОПИСАНИЕТО НА ВСЯКА СТРАНИЦА ?

От Sky Prime Optimization Ви препоръчваме да се концентрирате върху употребата на различни заглавия за всяка страница, защото така ще покажете на Google търсачката, че всяка от тях е с различно съдържание. Независимо, че е от съществено значение колко от страниците съдържат информация по дадена тема, всяка една от тях е желателно и е добре да бъде сама по себе си оптимизирана с различни и подходящи за нея ключови думи и фрази. Може лесно да се направи извод, кои уеб сайтове са оптимизирани, като се разгледат наличните им страници. Ако има сходни тайтъли и мета описания в платформата - липсва оптимизация. За това Ви съветваме, ако две или повече страници са с еднаква тема, да употребите различни синоними или словоред, за да не са сходни техните тайтъли. Например, както следва за едната страница да е с тайтъл "диетично хранене", другата трябва да е "разделно хранене за тези, които са на диета" и т.н. Важно е, да не забравяте, че същото се отнася и за мета описанието.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА H1 ?

Желателно е да знаете, че H1 таг не е заглавието(title), което се показва в горната част на Вашия браузър, а е това, което се визуализира над основния текстов материал в страницата, аналогично с дадена статия в журнала. От Sky Prime Optimization Ви препоръчваме, заглавието на текста да съдържа и започва с ключовите думи или фрази, с които желаете да Ви откриват в търсачката. За него е задължително да използвате H1 тага, a не само да го приложите с болд и по-едър шрифт, защото прилагането на H1 за Google търсачката е от голямо значение. Допуска се употребата на повече от едно h1 заглавия на една страница, но не трябва да се пренасища. Независимо че в съдържанието на страницата може да присъстват само изображения, е наложително да има във всяка страница заглавия с h1 тагове.

КЪДЕ МОЖЕМ ДА ПРИЛОЖИМ H2 И H3 ТАГОВЕТЕ?

Евентуално, ако текстът на конкретна страница във Вашия уеб сайт е разделен на категории или абзаци, за които използвате различни тайтъли, е необходимо отбелязването им да е според тяхното значение в йерархичен ред, както следва - заглавията на категориите се обозначават с H2 таг, а тези на абзаците с H3 таг и т.н. Това са т.нар. подзаглавия в страницата. От Sky Prime Optimization Ви препоръчваме да употребите не повече от две или три H1 заглавия в целия текст и да прилагате, колкото се може повече H2 и H3 таговете.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КЛЮЧОВИ ДУМИ В ТАЙТЪЛА И МЕТА ОПИСАНИЕТО

В по - стари наши статии от Sky Prime Optimization Ви споделихме, че ключовите думи или фрази е задължително да се поставят на важни и забележими позиции в страниците. Местата, на които слагате думите, са от съществено значение за постигането на по-добри резултати при оптимизирането на Вашия уеб сайт. Друга важна част, на която потребителите Ви обръщат внимание, са тайтъла и мета описанието на страниците, които се показват при резултатите от търсенията. Когато в мета описанието са приложени ключовите думи, които е възможно потребителите да употребят, в SERP те ще бъдат визуализирани с bold. По-голям е шансът някой да натисне на резултата, в който ключовата дума присъства, а не на този, в който тя липсва.

ОЩЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ ИЗПОЛЗВАНИ В ЗАГЛАВИЕТО, МЕТА ОПИСАНИЕТО И ТАЙТЪЛА

С цел постигане на максимални резултати е желателно да употребите различни варианти на ключовите думи или фрази в заглавието, мета описанието и тайтъла. Думите могат да бъдат използвани в различни форми на словореда, както в единствено или множествено число, така и в различен род и синоними. Например фразата "Ветеринарна аптека ", може да бъде изписана като "Ветеринарни аптеки", "Аптека за ветеринарни продукти " и т.н. От Sky Prime Optimization Ви съветваме да добавяте ключовите думи в изреченията, а не произволно да ги поставяте на различни места в страницата.

НЕОБХОДИМА ЛИ Е УПОТРЕБАТА НА KEYWORDS TAG ?

Meta Keywords не оказват влияние върху оптимизирането на уеб сайта Ви в Google, но търсещите машини като Yahoo все още не са спирали да ги употребяват. От Sky Prime Optimization Ви съветваме, в случай че желаете да използвате ключови думи или фрази в този таг, сведете техния брой до минимум като изберете най - важните и често употребявани в дадената страница думи. Независимо, че Google не ги възприема като фактор за позиционирането на платформата Ви, търсачката ги разпознава и ако има пренасищане от ключови думи, това може да доведе до понижаване на рейтинга на уеб страницата. Има известен слух, че трябва да добавите в meta keywords и неправилно изписани думи или да изброите повече от колкото трябва ключови думи или фрази. Ние Ви препоръчваме да не го прилагате, защото това не е коректна информация!

КАКЪВ Е ДОПУСТИМИЯТ РАЗМЕР НА ДАДЕНА СТРАНИЦА В УЕБ САЙТА НИ ?

За нас от Sky Prime Optimization е важно да Ви уточним, че платформата и най-вече нейният frontpage трябва да бъдат олекотени до 40KB, което е добре за HTML файла на наличните страници. Така ще зареждат много по-бързо, като това е едно от основните условия за постигането на по-добри резултати при позиционирането в Google. За тази цел е желателно да ползвате CSS, а в случай че прилагате JavaScript и CSS, ги поставете в отделни файлове. Не е желателно да ги слагате в кода на страницата, в противен случай размерът ѝ ще нарастне.