КАК СЕ ОТРАЗЯВА НА ДАДЕН УЕБ САЙТ ОБРАЗУВАНЕТО НАВЕДНЪЖ НА ГОЛЯМ БРОЙ ЛИНКОВЕ КЪМ НЕГО ?

За нас от  Sky Prime е важно да Ви уточним, че Google не възприема благоприятно особено висока активност, появила се в даден уеб сайт за малък период от време, след което отново да има затишие и драстичен спад на потреблението.       Ако обаче извършвате кампания, за която е необходимо да използвате голям брой препратки, го направете постепенно, в продължeние на един или два месеца, а не на един път. Внезапното образуване на голям брой нови линкове към конкретен уеб сайт е подходящо само ако е стар, но при положение че е нов не е препоръчително.   Важно е да знаете, че при линк билдинга препратките към Вашата платформа е необходимо да се генерират системно и на етапи.