КАКВО ДА НАПРАВИМ, АКО ИМАМЕ СТРАНИЦА В УЕБ САЙТА ДОСТЪПНА ПРИ НЕПЪЛНО ИЗПИСВАНЕ НА URL АДРЕСА Ѝ ?

Допуска се вероятността, причината за директен достъп до дадена страница при въвеждане само на откъс от нейния URL адрес, да бъде слабо звено в CMS.            От Sky Prime желаем да Ви информираме, че е необходимо да решите проблема, понеже ако има линк, който при изписване на част от URL адреса му да води към дадената страница, Google търсачката е възможно да я възприеме като две различни, но с дублирано съдържание и в резултат, на което това ще се отрази на рейтинга на платформата Ви.  Съветваме Ви при такива обстоятелства, да направите така, че страницата да зареди на потребителя визуализирайки статус 404 Not Found. По този начин ще информирате посетителите, че се намират в страница от уеб сайта Ви, която не е налична.