КАКВО ДРУГО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДАДЕНА СТРАНИЦА В УЕБ САЙТА НИ ?

За нас, от Sky Prime , е важно да знаете, че текстът, който се визуализира на потребителите във Вашия уеб сайт, се налага да е най-малко 35-40% от самото съдържание на HTML кода. За Google е от значима важност качеството на съдържанието на дадената страница.