КАКВО ОЗНАЧАВА KEYWORD STEAMING ?

От Sky Prime Ви препоръчваме да не употребявате непрекъснато едни и същи ключови думи или фрази, защото е възможно да се възприеме от Google търсачката като опит за манипулация на резултатите при търсенията в нея.         Понеже Google идентифицира синонимите и различните варианти на думата като падеж, число, род и т.н., е необходимо да прилагате разнообразие от ключовите думи, като например за къща може да използвате – дом, жилище, хижа и много други.