КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА НА ЕДИН УЕБ САЙТ И INDEX.HTML ?

Имайте предвид, че фронтпейджът на даден уеб сайт трябва да зарежда, както следва с index.html в края си или без него, но изборът трябва да бъде само един от двата варианта.  От   Sky Prime препоръчваме да не се прилага index.html, а да се отстрани с .htaccess.     В случай обаче, че началната страница се зарежда и по двата начина, задължително се прилага rel=”canonical”, с цел да се посочи кой от двата ѝ варианта е каноничната версия. Така, неазвисимо, че ще се зареждат и двете страници, Google ще възприеме една от тях за главна и придобитият рейтинг няма да се раздели по останалите ѝ версии.