КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СТРАНИЦИТЕ СЪС СТАТУС 404 NOT FOUND ?

404 Not Found е статус, който се появява на несъществуващите страници в дадена платформа, като при повечето сайтове, когато зареди подобна страница се визуализира на нея съобщението 404 Not Found, но HTTP е със статус код 200 ОК, който дава информация на Google, че тя е актуална и фигурира като активна в интернет пространството.     Поради тази причина от Sky Prime Ви съобщаваме, че HTTP статус кодът ѝ трябва да бъде 404. Това се прави, за да предупредите Google, че страницата вече не е налична на тези URL адреси и да започне да я игнорира при индексиранeто на платформата Ви в търсачката.