КОИ СА „ЛОШИТЕ ЛИНКОВЕ“ И ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ ТЯХ?

От Sky Prime Ви препоръчваме да слагате само  качествени линкове в уеб страницата  си, които да бъдат от сайтове с добър рейтинг и актуално съдържание. Съветваме Ви още - напълно да избягвате поставянето на препратки във Вашата уеб страница водещи към недоброкачествени сайтове, защото ще си изградите лошо реноме пред Google.