КОИ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ URL АДРЕСИ ЗА ДАДЕН УЕБ САЙТ ?

URL адресите, в които се съдържат показатели, указващи на CMS-а каква точно информация да се зарежда в конкретна страница, се наричат динамични. Като например ДОМЕЙНА.bg/service.html?планове=3&услуга=14&вид=2&език=bg.       Статични URL адреси са тези, които не се изменят и в тях не се съдържат параметри. Те се визуализират по следния начин – ДОМЕЙНА.bg/URL-на-страницата.   От Sky Prime прилагаме статични URL адреси за уеб сайтoвете, които разработваме, като препоръчваме тяхното използване дори и платформата да е динамична и работата по нея да се извършва с CMS. При положение обаче, че разполагате с динамичен URL е необходимо да запазите в него параметрите му.