КОЙ СИМВОЛ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ДУМИ В URL АДРЕСИТЕ ?

Имайте предвид, че от практична гледна точка не трябва и не може да поставяте разстояния между думите в URL адресите, но в случaй че използвате интервали, спрямо системата, която имате, ще се покажат символи като „+“ , „-“ и др.       По-голямата част от търсачките подразбират тирето като единствен знак за разграничаване на отделните думи и поради тази причина от   Sky Prime Ви  съветваме да го използвате, като символ, с който да разделяте думите в URL адресите, а не да поставяте елемeнти като точки, долни черти, запетайки и т.н.