МОЖЕМ ЛИ ДА ПОЛЗВАМЕ ЕДИН IP АДРЕС ЗА НЯКОЛКО САЙТА ?

Възможно е да ползвате един IP адрес за няколко платформи, но само, когато не употребявате DoFollow линкове между тях. Принципът е същият и при уеб сайтовете, които не са притежавани от Вас, но ползват еднакъв C-BLOCK.           Ако при постоянната употреба на една хостинг фирма, която притежава IP адреси в конкретен интервал като aaa.bbb.CCC.ddd, това означава, че повечето платформи към този хост разполагат с аналогичен „ccc” блок в своя IP aдрес. Съгласно извършените анализи и техните резултати, за по-добро оптимизиране на сайта Ви, е желателно той да не е част от тази практика. Ние от Sky Prime Ви препоръчваме да използвате индивидуален IP адрес за всеки уеб сайт, който притежавате.