НЕ СЛАГАЙТЕ НОМЕРА НА ПОРТОВЕТЕ!

От Sky Prime препоръчваме да не създавате URL адреси за Вашия уеб сайт с портовете, които съдържат единствено числа (например - www.your-site.com:77218). В случай че вече си имате подобни портове, най-добре веднага ги махнете.