PAGERANK НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИЦИ ВЪВ ВАШИЯ УЕБ САЙТ

PageRank-ът на всяка страница е отделен, но той се пренася от външните към вътрешните страници чрез хипервръзки(пренасочване), като този на началната страница е най – висок. От Sky Prime Ви съветваме да пренасяте PageRank-а предимно на по-съществените вътрешни страници, а не той да се разделя поравно между всички останали.   Причината е ясна – ако PageRank-ът на основната страница се разпредели поравно, най-важните страници ще понижат статута си на такива.