ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИСВАНЕТО НА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ В ТЕКСТОВЕТЕ НА УЕБ САЙТА ВИ

От Sky Prime желаем да споделим, че ключовите думи, които са изписани с ефекти като Italic, Strong или Bold, с по-едър шрифт и булети (препоръчваме да не се възползвате от последните два варианта, ако ще нарушат по някакъв начин визията на  уеб сайта Ви) биват приемани от Google с много по-голяма тежест от останалия текст.