ПОЛЕЗНИ ФАКТИ ЗА ПРЕНАСОЧВАНЕТО НА ЕДИН УЕБ САЙТ КЪМ ДРУГ

Проблемите с пренасочването на един уеб сайт към друг са често срещани и твърде много платформи страдат от това. За това, ние от Sky Prime , сме на разположение за всякакъв вид консултации. Важно е да знаете, че при пренасочването на стария Ви уеб сайт към нов, трябва да го правите за всяка една страница индивидуално с 301 redirect, а не да адресирате всички страници към фронтпейджа на новия. Понеже така рейтингът в Google на старите Ви страници няма да се загуби, а ще се придобие от новите. Но при употребата на 301 redirect е невъзможно да се достави в пълна форма рейтингът, а само 80%-90% от него, но въпреки всичко, това е най-добрият резултат, който може да получите.  А и по този начин, клиентите Ви, които желаят да достигнат дадена страница, която са разглеждали и преди или към която води самата връзка, ще бъдат пренасочени към новото ѝ съдържание. В обратния случай потребителите ще бъдат прехвърляни към главната страница на платформата, а оттам ще бъдат по-затруднени в достигнато на мястото в уеб сайта, което искат да посетят.