ПОЛЕЗНО ЛИ Е ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ РЕЛАТИВНИТЕ URL АДРЕСИ ?

Релативните URL адреси започват със символа „/“, например /products, вместо с цялото име на домейна като ДОМЕЙНА.bg/products.             От Sky Prime използваме този вид URL адреси за уеб сайтовете, които изграждаме, понеже чрез тях се намалява броят на прехвърлянията от една страница към друга и процесът за инсталацията на сертификатите за сигурност се улеснява.