РЕАЛНИ НЕПЕРСОНИЗИРАНИ РЕЗУЛТАТИ

Sky Prime ще Ви посъветва как да се визуализират само реални, неперсонализирани резултати в Google: При положение, че сте във Вашия Google профил: Изключете историята на посетените от Вас страници от настройките на Вашия браузър и премахнете текущата история на търсенията Ви до този момент ; Когато не сте във Вашия Google профил: На адрес http://www.google.com/ history/ optout можете да забраните да се персонализират резултатите при търсенията Ви ; Активирайте на Вашия браузър опцията поверително сърфиране или още Private Browsing (Firefox) и Incognito browsing (Google Chrome) ; Премахнете всички cookie-та на Вашия браузър;