СТАРАЙТЕ СЕ ДА НЕ ДУБЛИРАТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЗА ТАЙТЪЛИ, H1-H6 ТАГОВЕ, META ОПИСАНИЕ И URL АДРЕСИ ПРИ ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИЦИ НА УЕБ САЙТА ВИ.

От Sky Prime желаем да предупредим, че meta описанието, тайтъла, URL адреса и H1-H6 таговете в една страница на уеб сайта Ви трябва да бъдат задължително структурирани по различен начин спрямо другите страници в него. За тази цел използвайте различни словосъчетания или синоними. В противен случай, Google ще прецени, че отделните страници, притежаващи еднакви тайтъли, мета описания и т.н., имат идентично съдържание.