ЗАЩО Е НЕОБХОДИМ SITEMAP?

За да улесните посетителите на Вашия уеб сайт по отношение на ориентацията в съдържанието му и също така да дадете възможност на търсещите машини да индексират всяка страница по-бързо и коректно, от Sky Prime препоръчваме да си направите sitemap. Само по себе си името подсказва какво представлява това - карта на сайта, заемаща една страница от него, където са посочени линкове към най-важните части на съдържанието.